Over ons

Theater is een van de oudste vormen van uitvoerende kunst. Sinds de steentijd hebben mannen en vrouwen verhalen verteld door ze uit te voeren terwijl er zelfs geen taal bestond. Het oude Griekse theater inspireert ons nog steeds en ze worden nog steeds opgevoerd in alle talen van de wereld. De oude hindoegeschriften beschouwen de tekst van de theorie van de uitvoerende kunsten (Natya Shashtra) als de vijfde Veda (Pancham Veda). En net als het Griekse theater was ook het oude Indiase Sanskriettheater sterk ontwikkeld. Met de komst van film en televisie staat het theater echter voor een zware strijd om de menigte binnen te halen.

De toneelschrijvers en theatergezelschappen en groepen moesten zichzelf op veel manieren opnieuw uitvinden. Af en toe zijn ze succesvol geweest, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Technologische vooruitgang in de film- en televisiemedia blijft het publiek aantrekken met hun glitter en glamour. Maar we realiseren ons niet dat theater zijn eigen charme heeft. Thornton Wilder, de beroemde toneelschrijver, zei ooit: ‘Ik beschouw het theater als de grootste van alle kunstvormen, de meest directe manier waarop een mens met een ander het gevoel kan delen van wat het is om een ​​mens te zijn. Deze suprematie van theater komt voort uit het feit dat het altijd ‘nu’ op het podium staat. “

Theater is one of the oldest forms of performing art. From the stone ages, men and women have been telling stories by enacting them when even no language existed. Ancient Greek theater still inspires us and they continue to be staged in all languages of the world. The ancient Hindu scriptures regard the text of the theory of performing arts (Natya Shashtra) as the fifth Veda (Pancham Veda). And just like the Greek theater, ancient Indian Sanskrit theater were also highly developed. However, with the advent of film and television, theater has been facing an uphill battle to pull in the crowd.

The playwrights, and theater companies and groups had to reinvent themselves in many ways. Occasionally they have been successful, but still we have a long way to go. Technological advances in the film and television media keeps on attracting the audience with their glitz and glamor. But we fail to realize, theater has its own charm. Thornton Wilder, the famous playwright, once said, “I regard the theater as the greatest of all art forms, the most immediate way in which a human being can share with another the sense of what it is to be a human being. This supremacy of theater derives from fact that it is always ‘now’ on the stage.”

Article Source: http://EzineArticles.com/2221529